til top
  • Nybygg

Nybygg

Me hjelper deg å realisere bustadprosjektet! Å bygge ein ny heim skal være ei god oppleving for deg og familien din. Sjå alle våre ferdighus her.

Rehabilitering

Johs E Øvsthus AS kan utføre alle typar rehabilitering, frå totalrenovering til mindre tiltak som gjer bustaden din meir moderne og energieffektiv.

  • Rehabilitering
  • Tilbygg / Påbygg

Tilbygg / Påbygg

Me i Johs E Øvsthus AS kan bistå deg når du har behov for eit større og/eller meir funksjonelt og moderne hus, enten me snakker påbygg, tilbygg eller ei enklare oppgradering/modernisering.

Bad og våtrom

Dagens krav til dokumentasjon og kvalitet gjer at det å pusse opp badet ikkje er for kven som helst.

  • Bad og våtrom
  • Energirådgjeving og -merking

Energirådgjeving og -merking

Lurar du på kva energitiltak som kan/bør gjennomførast i bustaden din?